Máy hàn hồ sơ cửa sổ Pvc

pvc window welding machine

Máy hàn hồ sơ cửa sổ Pvc. Máy hàn góc cửa sổ PVC của Baertec với bảo hành 2 năm có sẵn với các mô hình khác nhau. Các kết quả hàn chuyên nghiệp với quy trình hàn 0,2 mm và quy trình hàn 2 mm đối với profile cửa sổ PVC có màu trắng và các profile cửa sổ có nhiều màu. Máy Baertec có các tiêu chuẩn CE và đầy đủ an toàn và cũng không có ở hai mức giá khác nhau. Bảo đảm chất lượng cao nhất cho các cửa sổ sản xuất của bạn luôn là cửa sổ bậc bốn với các cảm biến đặc biệt.

 

Leave a Reply